Opracowania dla górnictwa

Oferujemy usługi w zakresie: kompleksowe projekty i dokumentacje techniczne dla górnictwa podziemnego, dotyczące w szczególności:

 • transportu materiałów, maszyn i urządzeń oraz przewozu ludzi kolejką podwieszoną pod ziemią,
 • odwadniania pod ziemią,
 • sieci:
  • przeciwpożarowych pod ziemią,
  • sprężonego powietrza pod ziemią,
  • niskiego i średniego napięcia pod ziemią,
 • oświetlenia pod ziemią.
 • stosowania elektronarzędzi pod ziemią,
 • komór oraz stanowisk montażu / demontażu sekcji obudów zmechanizowanych pod ziemią,
 • stanowisk pomp odwadniających pod ziemią,
 • pompowni wysokociśnieniowych pod ziemią,
 • pomieszczeń funkcyjnych (warsztaty, zajezdnie itp.) pod ziemią,
 • drążenia wyrobisk (przodków) pod ziemią,

jak również:

 • opiniowania projektów pod względem zgodności z przepisami BHP i ergonomii w grupach budownictwa powszechnego i komunalnego: 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 oraz budownictwa przemysłowego w grupach 2.1 – Energetyka i 2.3 – Górnictwo na podstawie uprawnień rzeczoznawcy d/s bezpieczeństwa i higieny pracy wydanych przez Głównego Inspektora Pracy.

Na rynku wydobywczym funkcjonujemy już od 1997 roku.
Na dzień dzisiejszy firma jest dobrze zarządzana i stosuje najnowsze technologie i rozwiązania, co zaowocowało podpisaniem wielu umów o współpracy z czołowymi firmami branży wydobywczej.

FAMUR
KOPEX
Promet
Stalpol
COIG

W numerze 12(208)/2011 miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego –    
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ukazał się artykuł „Ewidencja i gospodarka maszynami i urządzeniami na podstawie Systemu EMU” naszego autorstwa, opiniowany przez dr inż. Adama Zygmunta.