Jak wyeksportować sesje Putty z Windows do Linux’a.

Sprawa z pozoru wydaje się skomplikowana, ale można to zrobić !
Aby wyeksportować sesje Putty z Windows do Linux’a, będziemy potrzebowali skryptu w Perl’u pwin2lin.pl, zainstalowanego w Linux.

Po kolei.
Najpierw musimy wyeksportować ustawienia Putty (najlepiej wszystkie) z naszego Windows’a. Putty nie ma pliku ustawień, wszystkie znajdują się w rejestrze.
Czynimy to, uruchamiając najpierw CMD, a w nim poleceniem:
regedit /e "%USERPROFILE%\Desktop\putty.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham
Plik putty.reg zostanie zapisany na naszym pulpicie.

Przechodzimy zatem do naszego Linux’a (zakładam, że mamy w nim już zainstalowanego Putty).

Pobieramy nasz plik w Perl’u, który jest odpowiedzialny za konwersję sesji Putty z Windows do Linux’a.
https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/pwin2lin/pwin2lin.pl
# wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/pwin2lin/pwin2lin.pl

Następny krok, to zaimportowanie pliku putty.reg.
Ja skopiowałem putty.reg oraz pwin2lin.pl do katalogu /.putty w katalogu domowym.

Wydajemy w konsoli kolejno następujące polecenia:
[oracle@saturator ~]$ ll putty.reg
-rwxr-x--- 1 oracle dba 15376 Jun 20 22:51 putty.reg

[oracle@saturator ~]$ cd .putty

[oracle@saturator ~]$ ./pwin2lin.pl ./putty.reg ~/.putty
mkdir /home/oracle/.putty
mkdir /home/oracle/.putty/sessions

[oracle@saturator ~]$ cd .putty/sessions/

[oracle@saturator sessions]$ ll
total 24
-rw-r--r-- 1 oracle dba 4257 Jun 20 22:52 saturator
[oracle@saturator sessions]$

Na końcu uruchamiamy Putty w konsoli i to wszystko.