Get Adobe Flash player

Na rynku wydobywczym funkcjonujemy już od 1997 roku.
Na dzień dzisiejszy firma jest dobrze zarządzana i stosuje najnowsze technologie i rozwiązania,

co zaowocowało podpisaniem wielu umów o współpracy z czołowymi firmami branży wydobywczej.

.

 
         

 

Oferujemy nasze usługi kompleksowych Projektów i Dokumentacji technicznych w zakresie:

 • transportu materiałów, maszyn i urządzeń oraz przewozu ludzi kolejką podwieszoną pod ziemią,
 • odwadniania pod ziemią,
 • sieci przeciwpożarowych pod ziemią,
 • sieci sprężonego powietrza pod ziemią,
 • sieci niskiego i średniego napięcia pod ziemią,
 • oświetlenia pod ziemią.
 • stosowanie elektronarzędzi pod ziemią,
 • komór oraz stanowisk montażu / demontażu sekcji obudów zmechanizowanych pod ziemią,
 • stanowisk pomp odwadniających pod ziemią,
 • pompowni wysokociśnieniowych pod ziemią,
 • pomieszczeń funkcyjnych (warsztaty, zajezdnie itp.) pod ziemią,
 • drążenia wyrobisk (przodków) pod ziemią,

jak również:

 • opiniowania projektów pod względem zgodności z przepisami BHP i ergonomii w grupach budownictwa powszechnego i komunalnego: 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 oraz budownictwa przemysłowego w grupach 2.1 - Energetyka i 2.3 - Górnictwo na podstawie uprawnień rzeczoznawcy d/s bezpieczeństwa i higieny pracy wydanych przez Głównego Inspektora Pracy.

Szczegółowe informacje

 

Rating for cadcom.pl 

Czytany 11042 razy